กรุงเทพฯ เมืองดนตรี – Bangkok Music City

“เมืองดนตรี” คืออะไร? เมืองดนตรี หากให้เดาแล้ว คงหมายถึงเมืองที่อุดมไปด้วยดนตรี มีดนตรีอยู่ในวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของคนทั่วไปในเมืองนั้น ๆ และหากเพียงแค่เอ่ยชื่อ ก็น่าจะทำให้นึกถึงดนตรีหรือวงดนตรีที่มาจากเมืองนั้น ๆ ได้ไม่ยาก ยกตัวอย่างเช่น เมือง Seattle ที่มีซาวด์ดนตรีของตัวเองที่เรียกว่า Seattle Sound และเป็นแหล่งกำเนิดวงดนตรีอย่าง Nirvana, Pearl Jam และ Soundgarden; เมือง New Orleans ที่เป็นจุดกำเนิดของดนตรีแจ๊ซ; เมือง Prague ที่มีชื่อเสียงด้านดนตรีคลาสสิค; เมือง Liverpool ที่เป็นบ้านเกิดของวง The Beatles; หรือ Manchester ที่เป็นบ้านเกิดของวงอย่าง Bee Gees, The Smiths, New Order, Oasis, The 1975 และอีกมากมาย เป็นต้น “Music City” คืออะไร? Music City คือคำที่ใช้เรียกเมืองที่มีดนตรีเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งกำลังเริ่มเป็นที่ยอมรับในหมู่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดนตรีท้องถิ่น ว่าสามารถช่วยสร้างผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ การจ้างงาน วัฒนธรรม และสังคมได้เป็นอย่างดี (แหล่งข้อมูล: The Mastering of a Music City) การท่องเที่ยวเชิงดนตรี (Music…